Strandparken

Hirsitalo vuodelta 1799, joka siirretty Ekeröstä Pohjan kautta Strandparkeniin Karjaalle. Toimii nykyään kotiseutuyhdistyksen yhdistys- ja näyttelytalona.

En parstuga från 1799 som flyttats från Ekerö i Pojo till Strandparken i Karis. Den fungerar som hembygdsgård och upprätthålls av Karis hembygdsförening rf.