Garage, Billnäsin puistotie 23 / Garaget, Billnäs parkväg 23

Hisingerin ja Jägerskjöld rakennuttivat tallin 1900-luvun alkupuolella. Garage on ollut monenlaisessa käytössä: eläinten navettana ja tallina sekä paikallisen paronin autotallina. Paronilla oli seudun ensimmäisiä autoja, ja tallin seinässä on edelleen kiinni vanerilevyt hakasilla, jotka estivät näkemästä autotallin sisälle. Tallissa on hyvin erikoinen painovoimainen ilmanvaihtosysteemi: halliin saapuva ilma esilämmitetään pilarien kautta. Talli restauroitiin 2000-luvulla: korjaustyö aloitettiin raunioista.

Hisinger och Jägerskjöld lät bygga stallet i början av 1900-talet. Garaget har haft många olika användningsområden – ladugård och stall samt också garage för den lokala baronens bilar. Baronen hade traktens första bilar och ännu finns det kvar på stallväggen fanérskivor med knäppen, som skulle förhindra att man såg in i garaget. I stallet finns ett mycket speciellt luftkonditioneringssystem – luften som kommer in i hallen förvärms med hjälp av pelarna. Stallet renoverades på 2000-talet, ända från grunden.