Billnäsin puistotie 3 / Billnäs parkväg 3

Alun perin Billnäsin maatöissä käytettyjen härkien talli vuodelta 1882. 1930-luvun alkupuolella Fiskars-yhtiö ostivat Billnäsin maatalouspuolen, jolloin rakennus muutettiin viljan kuivaamoksi ja viljavarastoksi, jona se toimi aina 1960/70-luvulle asti. Nykyisin Härkätallissa on kahvila ja artesaaniruokatuotteiden valmistusta ja myymälä. Härkätallin yhteydessä oleva viljamakasiini on 1778 Billnäsin vanhimpia rakennuksia. Viljamakasiinin kellarissa on toiminut lihanleikkaamo ja jääkellari. 

Ursprungligen oxstall för oxar använda i jordbruket i Billnäs. I början av 1930-talet köpte Fiskarskoncernen upp jordbruksdelen av Billnäs bruk. Då blev byggnaden ett torkmagasin och förråd för säd, och så förblev det ända fram till 1960-70-talet. Numera fungerar ett kafe i Oxstallet, likaså artesanproduktion av matprodukter och en butik. Sädesmagasinet i anknytning till Oxstallet är en av de äldsta byggnaderna i Billnäs, från 1778. I sädesmagasinets källare har funnits en styckningsanläggning och en iskällare.