Billnäsin puistotie 3 / Billnäs parkväg 3

Alun perin Billnäsin maatöissä käytettyjen härkien talli vuodelta 1882. 1930-luvun alkupuolella Fiskars-yhtiö ostivat Billnäsin maatalouspuolen, jolloin rakennus muutettiin viljan kuivaamoksi ja viljavarastoksi, jona se toimi aina 1960/70-luvulle asti. Nykyisin Härkätallissa on kahvila ja artesaaniruokatuotteiden valmistusta ja myymälä.

Ursprungligen oxstall för oxar använda i jordbruket i Billnäs. I början av 1930-talet köpte Fiskarskoncernen upp jordbruksdelen av Billnäs bruk. Då blev byggnaden ett torkmagasin och förråd för säd, och så förblev det ända fram till 1960-70-talet. Numera fungerar ett kafe i Oxstallet, likaså artesanproduktion av matprodukter och en butik.