Bulevardi 7 / Bulevarden 7

Talossa on aiemmin ollut neljä eri asuntoa, mutta asunnot on myöhemmin yhdistetty ja nykyään asuntoja on vain yksi. Kuuleman mukaan asunnot olivat aikoinaan VR:n työntekijöiden käytössä. Lisäksi tontilla on toiminut kauppapuutarha kasvihuoneineen. Taloa on laajennettu 60-luvulla. Kiinteistöön kuuluu päärakennuksen lisäksi piharakennus, jossa on sauna, kesähuone ja liiteriosa. Rakennuksia ympäröi kaunis, vehreä puutarha.

Huset har tidigare varit indelat i fyra olika bostäder, men dessa har senare byggts ihop till en enda bostad. Enligt hörsägen användes bostäderna en tid som husrum för VRs arbetare. Dessutom har en handelsträdgård verkat på tomten tidigare, komplett med växthus. Huset är utvidgat på 1960-talet. Till fastigheten hör förutom huvudbyggnaden också ett uthus som innehåller bastu, ett sommarrum och lider. En vacker och grönskande trädgård omger husen.”