Lärkkullantie 26 / Lärkkullavägen 26

Iso Pappila rakennettiin vuosina 1792-95 ja on ollut siitä lähtien Karjaan seurakunnan omistuksessa. Pappila peruskorjattiin pieteetillä 1990-luvun puolivälissä.

Stora Prästgården byggdes under åren 1792-95 och har sedan dess varit i Karis församlings ägo. Prästgården genomgick en pietetsfull renovering i mitten av 1990-talet.