Nils Grabbenkatu 4 / Nils Grabbegatan 4

Arkkitehti K.J. Ahlskogin suunnittelema funktionalistinen elokuvateatteri on säilynyt eheänä kokonaisuutena jo vuosikymmenien ajan. Se on yksi Suomen vanhimpia yhtäjaksoisesti samassa rakennuksessa toimineita ja edelleen toiminnassa olevia elokuvateattereita. Suuri, noin 300-paikkainen elokuvateatteri on digitalisoitu ja tarjoaa katsojille parhaat uutuuselokuvat ympäri vuoden.

Den funktionalistiska biografen designad av arkitekt K.J. Ahlskog har bevarats som en helhet under årtionden. Om man ser till finländska biografer som har fungerat i samma utrymmen sedan början och fortfarande är verksamma, är denna en av de äldsta. Salen är stor, har plats för ungefär 300 personer och tekniken är digitaliserad. Biografen erbjuder de bästa nya filmerna året runt.