Ruukintie 8 / Bruksvägen 8

Talo ja sen historia / Hus och dess historia


1880-luvun loppupuolella rakennettu tiilitalo, jossa alunperin tehtiin ns. tykötarpeita tehtaan tuotantolinjoille. Hevosenkenkiä, kuokkia, pihtejä, toistasataakiloa. Koekappaletta tehty. Katto palanut jossain vaiheessa, joka korjattu 1900-luvun alussa. Talon alusta lähtien siellä työskenteli seppä, joka asui talon naapurissa. Vuonna 1938 seppä kuoli, jolloin talo jäi ilman pääasiallista käyttötarkoitusta.

80-luvulla Fiskars-yhtiö myi Billnäsin ruukin rakennukset Pohjan kunnalle, jolta nykyinen omistaja osti talon ja tontin 2000-luvulla. Kunta oli aiemmin tehnyt taloon perusparannuksia, jolla pysäytettiin talon rapistuminen.

Tegelhus byggt i slutet av 1800-talet, i vilket man ursprungligen har gjort mindre underhållsarbeten för verkstadens olika produktionslinjer. Hästskor, krokar, tänger, vikter… Taket har brunnit i ett skede, reparerat i början av 1900-talet. Ända från början har en smed arbetat i huset, han bodde i grannhuset. Smeden dog år 1938 och då blev huset av med sitt huvudsakliga ändamål.

På 1980-talet sålde Fiskars Billnäs bruks byggnader till Pojo kommun och den nuvarande ägaren köpte hus och tomt av kommunen på 2000-talet. Kommunen hade tidigare hållit efter huset och det förhindrade att huset förföll.

Kunnostaminen / Renovering

 


Taloon ja pihalle tehty perusteellinen kunnostus. Aiemmin ei tullut vettä, siellä ei ollut viemäreitä, lattia hienoa hiekkaa. Kaikki tehty uusiksi tai lisätty. Toinen kerros tehty teräspalkeista, jolloin käyttöneliöitä saatu lisää.

Hus och gård genomgått grundlig renovering. Tidigare fanns inte rinnande vatten, inte heller avlopp. Golvet var av fin sand. Andra våningen är gjord av stålbalkar och medför mera användningsyta.

Miksi tapahtumaan? / Varför med i evenemanget?

 


Talon historian sekä kahvila/ravintolatoiminnan aloittamisen takia.

För husets historia och för startande av kafé- eller restaurangverksamhet.

Onko ohjelmaa? / Program?


Pyrkivät pitämään popup-kahvilaa tapahtuman yhteydessä

Siktar på ett pop-up-kafé i samband med evenemanget.