Ruukintie 6 as 3 / Bruksvägen 6, bst 3

Tämä Ruukin vuokra-asunto on Billnäsiä perinteisimmillään.

Denna hyresbostad representerar Billnäs när det är som mest traditionsrikt!